Akademisyen Doç. Dr. Nil Karabağ Kimdir?

Nil Karabağ, kendisinin de mezunlarından biri olduğu İstanbul Üniversitesi’nde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak faaliyet göstermektedir. Uzmanlık alanları medeni hukuk (kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku) ve borçlar hukuku olan Nil Karabağ'ın, bu alanlarda birçok akademik çalışması bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini, "Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme" başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı'nda tamamladığı doktora tezinin konusu ise kişilik hakkının sözleşmeler karşısında korunmasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu madde 23 hükmünün uygulama alanı, şartları ve sonuçlarıdır.

2015 – 2019 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bünyesinde hakem listesinde yer alan Nil Karabağ, hakem olarak katıldığı birçok dava ile profesyonel futbolcu sözleşmeleri alanında uzmanlık ve deneyim kazanmıştır. Doçentlik tezi olarak “Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Ücret” başlıklı eseri hazırlamasının yanı sıra, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif Ulusu ile birlikte “Futbolcu Sözleşmeleri ve Futbol Tahkimi” konulu seçmeli dersi vermektedir. Spor hukuku alanında doktora dersleri de veren Nil Karabağ, İstanbul Spor Hukuku Dergisi Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu'nda da hizmet vermektedir. Spor hukuku alanındaki bilgi ve deneyimini, başta İstanbul Barosu olmak üzere farklı kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere eğitmen olarak katılarak çeşitli paydaşlara aktarma fırsatı da yakalamıştır.

Aile hukuku kapsamında özellikle boşanma ve mal rejimi tasfiyesi alanında akademik ve pratik deneyime sahip olan Nil Karabağ, Türk Aile Hukuku alanındaki kanunlaştırma faaliyetlerine ışık tutması amacıyla yürütülen bilimsel faaliyetlerde yer almıştır. Bu anlamda, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortak yürütülen "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması, Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması" projesi kapsamında yürütülen birçok faaliyette danışman olarak görev almıştır.

Doç-Dr-Nil-Karabağ