Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenler. Kişilerin yaşamlarını sözleşme kurmak suretiyle şekillendirmeleri karşısında son derece büyük bir uygulama alanına sahiptir. Tacirler arasında kurulan sözleşmeler de dahil olmak üzere özel hukuk alanında kurulan her türlü sözleşme, borçlar hukukunun konusunu oluşturur. Ancak borcun tek kaynağı sözleşme değildir. Bu itibarla; haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve vekâletsiz iş görmeden doğan borçlar da borçlar hukukunun konusunu oluşturur. Borçlar hukukunun konusu; borcun doğumu, sona ermesi, ifası, borcun ihlali dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar ve borç ilişkilerinin sona ermesi olarak özetlenebilir.