Akademisyen Doç. Dr. Nil Karabağ

Nil Karabağ, kendisinin de mezunlarından biri olduğu İstanbul Üniversitesi’nde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak faaliyet göstermektedir. Uzmanlık alanları medeni hukuk (kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku) ve borçlar hukuku olan Nil Karabağ'ın, bu alanlarda birçok akademik çalışması bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini, "Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme" başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programı'nda tamamladığı doktora tezinin konusu ise kişilik hakkının sözleşmeler karşısında korunmasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu madde 23 hükmünün uygulama alanı, şartları ve sonuçlarıdır.