Yayınlar

I. Kitaplar

 • “Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme”, İstanbul, XII Levha Yayınevi, 2009.
 • “Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi”, İstanbul, On İki Levha Yayınları, 2014.
 • “Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinde Ücret”, İstanbul, On İki Levha Yayınları, 2021.
 • “Sorumsuzluk Anlaşması ve Sonuçları”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Prof. Dr. Ömer Teoman, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.825-889, 2009.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin von Hannover v. Almanya vakıasına ilişkin 24 Haziran 2004 Tarihli Kararının İncelenmesi”, Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, Doç. Dr. Baki İlkay Engin, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.1055-1113, 2010.
 • “Tacirler arası İhbar ve İhtarlar Bakımından Getirilen Şeklin Geçerlilik veya İspat Şartı Şeklinde Nitelendirilmesine Bağlı Olarak Doğuracağı Hukuki Sonuçlar”, Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, Gönen Doruk,Öğüz Tufan,İnal, Emrehan,Akkanat Halil,Çetiner Bilgehan,Baysal Başak, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.231-253, 2015.
 • “Nişanlanmanın Şekil Şartına Tabi Tutulmamış Olmasının Nedenleri Üzerine Bir İnceleme”, Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feysioğlu’nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen,Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.397-431, 2020.
 • “Aile Konutu Üzerinde İpotek Tesisi”, Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları, Cilt I, Eşya Hukuku (20 Ekim 2016), Editörler: Tufan Öğüz/Baki İlkay Engin, İstanbul 2017, s. 85-102.
 • “Evlilik Birliğinden Doğan Giderlere Katılma Payının İhlali Dolayısıyla Kadının Yoksulluğa Düşme Tehlikesi Karşısında Medeni Kanun Kapsamında Başvurulabilecek Önlemler”, 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Tebliğler, Editör: Prof. Dr. Adem Sözüer, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.3591-626, 2017.

II. Makale

 • “6284 sayılı Kanun’ Göre Şiddet Uygulayana Yönelik Muayene ve Tedavi Tedbirinin Şartları ve Hukuki Sonuçları”, Public and Private İnternational Law Bulletin, Cilt.40, No.2, ss.965-1022, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) .
 • “Considerations on the Conditions Provided fort he Restriction of Freedom fort he Purposes of Protection due to an extremely Infectious Disease”, İstanbul Hukuk Mecmuası, Cilt: 78, ss. 517-561, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi).
 • “Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinde Peşinat Ücretinin Futbolcunun İş Görme Borcunun Karşılığını Oluşturup Oluşturmadığı Sorunu”, İstanbul Spor Hukuku, Hakemli Dergi, Cilt: 1, ss. 23-65, 2019
 • “Eşlerden Yalnız Birinin Kişisel Kullanımına Yarayan Eşyanın Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesindeki Rolü”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Cilt: 11, No: 28, ss. 799-829 (Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan), İstanbul 2016.
 • “Die Zeitliche Befristung der Bürgschaft natürlicher Personen”, Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, cilt.48, no.1, ss.111-131, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi).
 • “TFF ile Profesyonel Futbolcu Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği”, İstanbul Spor Hukuku Dergisi / İstanbul Journal of Sports Law, Cilt 3, Sayı 1, s. 41-63.

III. Çeviri

 • Christoph Hurni, “İsviçre’de İpotekli Borç Senedi Hukuku’nda Yapılan Güncel Değişiklikler”, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 2010, s. 345-364 (Söz konusu eser, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 13. Türk İsviçre Hukuku Günleri kapsamında hazırlanan 30-31.10.2008 tarihli Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu’nda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır. Tebliğ Almanca yayınlanmış, ayrıca tarafımca yapılan Türkçe tercümesi de aynı eserde yayınlanmıştır).
 • “CAS'ın Kulüplerin Taraftarlarının Eylemlerinden Sorumluluğuna İlişkin Olarak PSV Eindhoven v. UEFA Davasında Verdiği Kararın Tercümesi”, İstanbul Spor Hukuku Dergisi / İstanbul Journal of Sports Law, Cilt 2, Sayı 1, 2020, s. 131-153.

IV. Tebliğ

 • “İsviçre Medeni Kanunu’nda Kişiler Hukuku’nda Yapılan Değişiklikler ve Soyadı”, Söz konusu tebliğ Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir ile birlikte 03.03.2015 tarihinde, 13:30-16:00 saatleri arasında Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Toplantıları kapsamında sunulmuşur.
 • “Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Görevi, Yetkisi ve İşleyişi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kültür ve Spor Kulübü-Spor Hukuku Sempozyumu, 04.04.2016, II. Oturum/13:30-16:30.
 • “Evlilik Birliğinden Doğan Giderlere Katılma Payının İhlali Dolayısıyla Kadının Yoksulluğa Düşme Tehlikesi Karşısında Medeni Kanun Kapsamında Başvurulabilecek Önlemler”, “Measures in Civil Code against Women’s Risk of Poverty due to Lack of Contribution of the Spouse to the Expenses of the Civil Marriage Union”, 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 30 Eylül-6 Ekim 2016, 1.10.2016, Altıncı. Oturum/10.40 – 11.40.
 • “Yoksulluk Nafakasının Süresine Dair Güncel Tartışmaların Değerlendirilmesi”, Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu, 14.05.2019, Üçüncü Oturum, 15.00-16:30 (Söz konusu bildiri özeti basılmıştır. Bkz. Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu Bildiri Özetleri, 14 Mayıs 2019, İstanbul, , On İki Levha Yayınları, Nisan 2019, s. 17-19)
 • “6284 sayılı Kanun’a Göre Tedavi Tedbiri ve Hukuki Sonuçları”, Kadın Haklarında Güncel Sorunlar, İstanbul, Türkiye, 6 Mart 2019.
 • “Aile Konutu Üzerinde İpotek Tesisi”, Eşya Hukukuna İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Merkez Bina, Doktora Salonu, 20 Ekim 2016.
 • “Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı”, İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Tarafından Düzenlenmiş Olan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Spor Tahkim Kurullarının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı” konulu panel, 28.02.2020, İstanbul Barosu Konferans Salonu, Saat 14:30.
 • “Koronavirüs Günlerinde Spor Hukuku Programı”, İstanbul Barosu Youtube Canlı Yayını, 30.04.2020, Saat: 21:00.
 • “Avrupa Aile Hukukunun Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka Yükümlülüğü Hakkındaki Temel İlkeleri”, Nafaka ve Aile Arabuluculuğu Paneli, 12 Mart 2022, İstanbul Barosu Konferans Salonu, online panel.
 • “Spor Kulüplerinin Hukuki Niteliği ve Tabi Olduğu Hükümler”, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Paneli, İstanbul Barosu Konferans Salonu, 14.05.2022.
 • “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Uygulanacak Hukukun Tespiti”, Spor Hukukunda Tahkim Paneli, 10.09.2022, İstanbul Barosu Konferans Salonu.
 • “Avrupa Aile Hukukunun Boşanma ve Boşanma Sonrası Nafaka Yükümlülüğü Hakkındaki Temel İlkeleri (CEFL) Işığında Kusur Prensibinin Çekişmeli Boşanma Davalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aleyhine Yarattığı Sonuçlar”, 12. Uluslarası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Program, 23.11.2022, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu.