Spor Hukuku

Spor hukuku, sporun endüstrileşmesi ile doğmuş olan bir alandır. Her bir spor dalının ilgili federasyonlar eliyle yönetildiği de dikkate alınırsa spor hukuku; federasyonlar ile spor kulüpleri arasındaki ilişkiden doğan ihtilafların yanı sıra spor kulüpleri ile sporcular ve spor kulüpleri ile antrenörler arasındaki uyuşmazlıkları konu edinir. Bununla birlikte, menajerler ile spor kulüpleri arasındaki hukuki ilişki de yine spor hukukunun konusunu oluşturur. Ayrıca ifade etmek gerekir ki, sponsorluk sözleşmesi gibi birtakım özel borç ilişkilerinden doğan ihtilaflar da spor hukuku alanında kurulduğu taktirde spor hukukuna özgü birtakım özellikler içerir ve spor hukukunun konusuna dahil olur. Bu kapsamda; dopingle mücadele, spor hukukunun aktörleri arasında kurulan sözleşmeler, bu sözleşmelerin ifasından ve/veya sona ermesinden doğan ihtilaflar, transfer sözleşmelerinin hazırlanması ve federasyon kararlarının geçerliliği gibi konular spor hukukunun konusunu oluşturur.