Merak Edilenler

6284 sayılı kanunun amacı nedir?

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan

  • kadınların,
  • çocukların,
  • aile bireylerinin,
  • tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin düzenlenmesidir.