Boşanma Hukukunda Kusura Büyük Önem Atfedilmesinin Sakıncaları

Boşanma hukukunda kusura bu denli büyük bir önem atfedilmesinin ise birçok sakıncası vardır. Öncelikle taraflar, birbirlerinde kusur bulmak için diğerinin daha kusurlu olduğunu ispat edebilmek için adeta bir yarışa girerler. Bu, tarafların bütün özel yaşamının boşanma dosyasına girmesi anlamına gelir. Bu husus, taraflar arasındaki iletişimi bozar, yargılamanın çok uzun yıllar sürmesine sebep olur, ama aynı zamanda da şiddet için uygun bir ortam hazırlar ve varsa ortak çocukları da son derece olumsuz etkiler. O sebeple, hukuk düzeni aslında evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın sona ermiş olmasına bir sonuç bağlamalıdır. Bu tespit edildikten sonra, bunun hangi eşin kusuru sebebiyle ortaya çıktığı, hukuk düzeninin sorunu değildir.