Boşanmalarda Çocukla Kişisel İlişki Kurma Hakkı 2. bölüm

Bu hak bir kere düzenlendikten sonra çocuğun kendisine bırakılan tarafın da bu hakka uyması gerekir. Örnek veriyorum: Çocuk anneye bırakıldı. İşte anne çocukla baba arasındaki bu hakkı ihlal etmemeli, onların ilişki kurmasına engel olmamalıdır. Şayet buna engel olursa, verdiğimiz örnekte babanın velayetin değiştirilmesi için dava açması mümkündür. Ancak bu davada velayetin değiştirilmesine karar verilmesi için kişisel ilişki kurma hakkının ihlali tek başına yetmez. Burada aynı zamanda velayetin babaya verilmesinde çocuğun üstün yararının bulunması gerekir.