Çocuk Yaşta Evliliğe Dair Düzenlemeler

Tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve çocuk haklarının kullanılmasına dair Avrupa Sözleşmesi, 18 yaş altındaki gerçek kişileri açıkça çocuk olarak tanımlar. Yine tarafı olduğumuz Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Sözleşme olan CEDAW'ın 16. maddesinin 2. fıkrasıyla çocuk yaşındaki evlilikleri yasaklama yükümlülüğünü taraf devletlere getirir.

Bununla birlikte, Türk Medeni Kanundaki düzenlemelere baktığımızda, 17 yaşındaki bir çocuğun yasal temsilcisinin izniyle evlenebildiğini görürüz. Yine, 16 yaşındaki bir çocuğun olağanüstü durumlarda hakim kararıyla evlenmesi de Türk Medeni Kanunumuzda mümkün kılınmıştır. Çok açıktır ki, kanunumuzdaki bu düzenlemeler, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Erken yaşlı evliliğin çocukların gelişimi üzerinde nedenli kötü bir etkiye sahip olduğu da dikkate alındı.

Temennimiz, bu tür düzenlemelerin revize edilmesi ve erken yaştaki evliliklerin engellenmesidir.