'Sharenting' Nedir ve Hukuken Nasıl Değerlendirilir? Doç. Dr. Nil Karabağ

Sharenting ebeveynlerin sosyal medya aracılığıyla çocuklarının videolarını seslerini fotoğraflarını paylaşmaları anlamına geliyor. Sharing dediğimiz olgu bazen çocuğu tehlikelere maruz bırakabilir veya çocuğa olumsuz duygular yaşatabilir. Paylaşımların içeriğinin gülünç olması, çocuğu utandıracak nitelikte olması ya da o sıra çocuğa kötü bir duygunun yaşatılıyor olması, bu paylaşımların çok sık olması, dolayısıyla çocuğun özel yaşamın sek uğraması veya çocuğun izninin alınmaması, istememesine rağmen sürekli paylaşımların yapılması bunların hepsi hukuka aykırılık doğuruyor. Hukuka aykırılığın doğduğu noktada çocuğun anne babaya karşı korunması dahi gerekebilir. Eğer psikolojik sağlığı, beden sağlığı gelişimi, çocuğun huzuru tehlikeye gidiyorsa bu durumda çocuğun anne babasına karşı da korunması gerekir. Bu korumanın gerçekleşmesi bazen velayetin kaldırılmasına kadar götürebilir. O yüzden “Çocuktur, istediğimi yaparım istediğim gibi paylaşırım” demiyoruz çocuğumuzun kişilik haklarına saygı duyuyoruz.