Taşınmazın Teminaten Temliki

Bir kişi taşınmazını borcuna teminat olarak göstermek isteyebilir. Bu durumda aklımıza daha çok ipotek gelir, ancak uygulamada daha hızlı çözüm sunması dolayısıyla taşınmazın teminaten temliki de çoğunlukla tercih edilir. Bu ne demektir? Burada borçlu, alacaklıya taşınmazın mülkiyetini devreder, yani borçlu taşınmaz üzerinde ipotek kurmak yerine taşınmazın mülkiyetini alacaklıya devreder. Alacaklı da alacağına kavuşması ihtimalinde bu taşınmazın mülkiyetini borçluya iade edeceğini taahhüt eder.

Bununla birlikte, inançlı işlem yani taşınmazın teminaten temliki tapuda geçerli bir hukuki sebep olarak görülmez. Bu nedenle taraflar, tapuda bu işlemin ifasını çoğunlukla satış göstererek gerçekleştirirler. Ne var ki, Yargıtay uygulamada önemli bir ihtiyaca cevap vermesi dolayısıyla inançlı işlemi geçerli bir hukuki sebep olarak kabul eder. Ancak bunun ispat edilmiş olması şartıyla, bunun ispatının ise yazılı delille veya delil başlangıcıyla gerçekleştirilmesi gerekir. O nedenle, inançlı işlem kurmayı istemeniz durumunda, bunu yazılı bir şekilde gerçekleştirmeniz de fayda vardır.