Sözleşmeden Dönme Halinde Müsbet Zarar Tazmini Talep Edilebilir mi?

Sözleşmeden dönme, ani eğitimli borç ilişkilerini, örneğin satım gibi kurulduklarıı andan itibaren ortadan kaldırmayı hedefler. Ve sözleşmeden döndüğümüz noktada aslında sözleşmenin hiç kurulmamış olduğu ana geri gitmeyi, o anı tekrar yaratmayı hedefleriz. Müspet zarar ise sözleşme gereği gibi ifa edilmiş olsaydı uğramayacak olduğumuz zarardır. Uygulamada, sözleşmeden dönmeyle birlikte müspet zararın tazmininin talep edildiğini sıklıkla görüyoruz. Ama bu iki talep birbirini esasında dışlar. Çünkü hem sözleşme kurulmamış olsun, hem de kurulmamış olan bu sözleşme gereği gibi ifa edilseydi benim uğramayacağım zarar tazmin edilsin diyemeyiz. O yüzden eğer müspet zararın tazminini talep ediyorsak, sözleşmeden dönmememiz, ifa yerine nispet zarar tazmini talebinde bulunmamız gerekir.