Siber Zorbalık Hukuken Nasıl Değerlendirilir?

Siber zorbalık teşkil eden davranış eğer; Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş olan bir suçun unsurlarını taşıyorsa bu durumda kişinin buna göre yargılanması ve cezalandırılması gündeme gelebilir. Onun dışında siber zorbalık teşkil eden davranış örneğin, ısrarlı takip gibi 6284 sayılı kanun uygulaması kapsamındadır ve bu kanundaki önleyici tedbirlerin bu davranışı gerçekleştiren kişi aleyhine alınması söz konusu olabilir. Aynı zamanda Türk Medeni Kanunu'ndaki 25 maddedeki koruyucu davaların da açılması gündeme gelebilir. Saldırı devam ediyorsa saldırıya son verilmesi gibi saldırı henüz gerçekleşmemiş ama buna ilişkin tehlike ciddi ve yakınsa saldırı tehlikesinin bertaraf edilmesi gibi ya da saldırının kendisi sona ermiş fakat etkileri devam ediyorsa saldırının hukuka aykırılığının tespiti ve tespit kararının yayınlanması gibi... Eğer kişi bu siber zorbalık dolayısıyla maddi veya manevi bir zarara uğramışsa bunun tazminini de talep edebilir. Bunun dışında fail, bu saldırılar sonucunda bir kazanç elde etmişse mağdur bu kazancın kendisine verilmesini de vekaletsiz iş görme hükümlerine göre talep edebilir.