Nafaka Süresini Sınırlandırmak Mümkün müdür?

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi eşlere süresiz olarak nafaka talep etme hakkı vermişken hakime süresiz nafakaya hükmetme yükümlülüğü zorunluluğu getirmemiştir. Dolayısıyla nafakanın süresini sınırlandırmak mümkündür fakat nafakanın süresi neye göre sınırlandırılacak diye soracak olursak burada nafakanın amacından yola çıkmak gerekir. Türkiye'de kadının evlilik hayatı boyunca meslek hayatından uzak durduğu ve kendini ev işleri ve çocuk bakımına vakfettiği görülür dolayısıyla boşanır boşanmaz kendi geçimini bizzat üstlenmesi de bu aşamada kadından beklenemez. O yüzden kadının yaşı, sağlık durumu, bir mesleğinin olup olmadığı, mesleği varsa iş hayatından ne kadar süreyle uzak durduğu, iş hayatına tekrar dönmesinin ne kadar süre alabileceği, ortak çocukların ona ne kadar süreyle daha ihtiyaç duyabileceği gibi durumlar nafaka süresinin tayininde dikkate alınır. Bunlar burada sınırlayıcı bir şekilde sayılmamıştır. Somut olayın şartları çerçevesinde birçok husus nafaka süresinin sınırlandırılmasına yol açabilir. Kadının çalışma hayatına aktif bir şekilde katılmasını sağlanmak Türk Medeni Kanunu'ndaki tek bir hükümle nafaka sorununun giderilmesi mümkün değildir.