13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programı

Siyasetçiler bir kere kamuyu etkilendiren işlevleri dolayısıyla bu alandadır. İkincisi önemli kamusal görevler üstlenmek isterler. Buna aday olmak isterler.Üçüncüsü zaten hem güncel konularda bir görüşleri vardır ve bunu halka açık alanlarda halk duysun diye zaten açıklarlar. Dolayısıyla zaten eleştiri, hicir ve kendini ifade etme, belirli bir görüş empoze etmeye çalışma siyasetçinin ve siyasetçi o anda kendi ifade özgürlüğünü kullanır. Fakat bu ifadeye karşı bu ifade hakkında bir değerlendirmede bulunmak. Bu ifadeyi değerlendirme siyasetçinin önerisinin, önermesinin ne kadar başarılı olup olmayacağı konusunda görüş bildirmede hem halkın hem de basının görevidir. O noktada da basın ve halk ifade özgürlüğünü kullanır. Dolayısıyla bu kadar önemli bir göreve bu kadar kendinden açıklayarak eleştiri ifade özgürlüğünün sonuna karşı kullanarak ayakta duran siyasetçiye karşı elbette basının ve halkın ihale özgürlüğü de aynı oranda geniş olmalıdır.