Terk İhtarının Diğer Boşanma Sebeplerine Etkisi | Doç. Dr. Nil Karabağ